W tym projekcie byłam odpowiedzialna za:projekt księgi znaku, stworzenie dodatkowych zasad wykorzystania nowego logo, typografii, kolorystyki itp. oraz designu większości produktów handlowych i motywów graficznych.​​​​​​​
Nowy system identyfikacji wizualnej Miasta Gdańska został zaprojektowany w 2016 roku przez prof. Sławomira Witkowskiegooraz grupę studentów z Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Jedna ze spółek komunalnych - Zakład Utylizacyjny w Gdańsku - była zainteresowana rozszerzeniem dość skróconego brandbooka. W ten sposób 23-stronicowy dokumentzostała przeze mnie rozbudowana do 77-stronicowej książki z wyraźnym podziałem na Logo, Typografię i Akcydensy, czyli produkty komercyjne.

My other works: