Projekt 5 tablic edukacyjnych informujących o procesie recyclingu śmieci w Gdańsku + przygotowanie do druku.

Inne projekty: