Klientka, znajoma edukatorka ekologiczna, zamówiła u mnie projekt Key Visuala warsztatów kompostowania, skierowanych do pań z koła gospodyń wiejskich, reklamowany w social mediach.
Pierwsza wersja (zielona) miała podkreślać ekologiczne zalety kompostowania a druga (granatowa) ekonomiczne.

Wersję eko oparłam o przyjemny kolarz z motywami znanymi każdemu ogrodnikowi a wersję z finansowymi zaletami oparłam o czytelną infografikę "5 korzyści z kompostowania".
Poniżej zielona wersja skierowana do odbiorcy wrażliwego ekologicznie.
Poniżej granatowa wersja skierowana do odbiorcy wrażliwego ekonomicznie.

Inne projekty: