Spółka komunalna Zakład Utylizacyjny - postanowiła na własne potrzeby poszerzyć identyfikację wizualną Miasta Gdańska i zamówiła wykonanie księgi znaku, projekt produktów komercyjnych (akcydensów), nowych motywów graficznych oraz opracowanie dodatkowych zasad wykorzystania logo, typografii, kolorystyki itp. 
W ten sposób 23-stronicowy dokument został przeze mnie rozbudowany do 77-stronicowej księgi z podziałem na sekcje: Logo, Typografia i Akcydensy. 
Autorami węższego opracowania, które było moim punktem wyjścia jest zespół projektowy z ASP Gdańsk: prof. Sławomir Witkowski, dr Adam Świerżewski, Agata Buiko, Daria Jabłońska.
Dla tego samego klienta zaprojektowałam także ulotki 1 i 2 oraz tablice edukacyjne.

Inne projekty: