W tym projekcie byłam odpowiedzialna za skład i łamanie tekstu oraz dopasowanie go do istniejącego layoutu raportu wraz z edycją elementów graficznych.
Raport do pobrania znajduje się na stronie klienta.

Inne projekty: