W tym projekcie byłam odpowiedzialna za skład i łamanie tekstu oraz dopasowanie go do istniejącego layoutu raportu wraz z edycją elementów graficznych.​​​​​​​

Inne projekty: